Aktualności > Zamknięcie salonów Kari - informacja dla Klientów o możliwości reklamacji produktu/ów.

Zamknięcie salonów Kari - informacja dla Klientów o możliwości reklamacji produktu/ów.

Pragniemy poinformować Klientów, że produkty zakupione w  zamkniętych salonach Kari nadal podlegająwszelkim przepisom dotyczącym reklamacji.
Dziękujemy za okazane zaufanie.


Reklamacja produktu

 1. Wadliwy produkt/y należy  odesłać na adres biura Kari Poland Sp z o.o. ul. Bokserska 66,
02-690 Warszawa.
- Produkty powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby paczka nie uległa zniszczeniu.
- Do przesyłki należy dołączyć
•    wypełniony formularz reklamacji (do pobrania na stronie internetowej www.kari.com)
•    paragon lub inny dowód zakupu produktu. 
2. Klient odsyła produkty na swój koszt. 
3. Firma Kari Poland Sp z o.o.  ma 14  dni na rozpatrzenie wniosku.
4. Firma Kari Poland Sp z o.o. poinformuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną o rozpatrzeniu wniosku.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Kari Poland Sp z o.o. naprawi lub wymieni  reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Naprawiony lub nowy produkt zostanie odesłany na koszt Kari Poland Sp z o.o.
7. Klient jest obowiązany podać następujące dane dla potrzeb realizacji reklamacji  przez Kari Poland Sp z o.o:
- imię i nazwisko
- adres do korespondencji lub do odesłania produktu w przypadku odrzucenia wniosku
- numer telefonu lub adres mailowy
 -numer rachunku bankowego – w przypadku zwrotu kwoty za produkt. 

W przypadku pytań prosimy okontakt mailowy kontakt@kari.com .

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera: