Charytatywna Aukcja Świąteczna

15 grudnia (niedziela), godz. 11:00-15:00

Od 9 grudnia na parterze Galerii Handlowej Turzyn odbywa się ekspozycja prac konkursu plastycznego adresowanego do osób z niepełnosprawnościami.

W niedzielę 15 grudnia, od 10:00 do 15:00, w lokalu Roofa na I piętrze Galerii zaplanowana jest licytacja eksponowanych prac. Środki z licytacji trafią do ich twórców na cele związane z zakupem artykułów plastycznych niezbędnych do realizowania ich życiowej pasji.

Dodatkowo, w programie przewidziano występy artystyczne z udziałem osób z niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych oraz zbiórkę publiczną, do której każdy będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na cel społeczny – pomoc w zakupie materiałów takich jak: pędzle, farby, ramy, artkuły kreślarskie, passepartout itp.