WWF w Galerii Turzyn

Ta organizacja pozarządowa została powołana do życia 11 września 1961 roku. Na pomysł jej utworzenia wpadł dyrektor generalny UNESCO Sir Julian Huxley, który podczas podróży do Afryki dostrzegł z przerażeniem, że zniszczenie środowiska i nieograniczone polowania mogą wkrótce doprowadzić do wymarcia niezwykłej fauny tego kontynentu. W trakcie ponad 60 lat swojego istnienia WWF zainicjował, przeprowadził lub pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody w na całym świecie, przyczyniając się m.in. do powstania ponad 270 parków narodowych.

Od 8 do 13 sierpnia 2022 w naszym centrum możesz spotkać fundraiserów WWF Polska! Rozpoznasz ich po kamizelkach, imiennych identyfikatorach oraz uśmiechach! Porozmawiaj z nimi i sprawdź, jak możesz włączyć się w działania tej niezwykłej organizacji i wspomóc Matkę Ziemię.